Danka Armacki

danka-img

Biografija

Osnovne studije završila je na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu, odsek za edukaciju i rehabilitaciju osoba sa oštećenjem sluha (2010 god.)

Godine 2011. završava „Opštu i specifičnu reedukaciju psihomotorike sa opštom defektološkom dijagnostikom“ na Instituta za mentalno zdravlje u Beogradu.

 

Svoje radno iskustvo stiče u Psihijatrijskoj ustanovi i Obrazovnom sistemu u predškolskoj ustanovi u Beogradu pružajući podršku deci, roditeljima i njihovim porodicama u najranijem perioda razvoja, gde stiče dugogodišnje iskustvo (2011god.)

Iskustvo proširuje angažovanjem kroz različite projekte koji se bave decom i mladima.

 

Poseduje nacionalni i evropski sertifikat za psihoterapiju.

 

Trenutno je u edukaciji iz Telesne psihoterapije u okviru „Tepsintezis“ u Beogradu.

 

Osnivač je „Malog Kutka“ 2018. godine, u okviru kojeg se bavi dečijim razvojem i terapijom različitih razvojnih poremećaja kod dece, psihoterapijskim i savetodavnim uslugama roditelja, adolescenata i odraslih koji se suočavaju sa različitim problemima i poteškoćama u nekim od aspekata života.

Ujedinjeni u cilju pružanja najbolje brige i podrške, mi smo snaga koja čini čuda.

Ukoliko imate problem u kojem mi možemo da pomognemo, slobodno nas kontaktirajte.