Ordinacija Dr Antin Pavlović

U svakom detetu postoji svet koji treba razumeti, podržati i usmeriti ka svetlu.

Ko smo mi

Nema više osećaja neprijatnosti

Ordinacija dečije i adolescentne psihijtarije „Dr Antin Pavlović“ je specijalizovana za dijagnostiku i tretman različitih problema mentalnog zdravlja dece i mladih. Nastali smo kao rezultat višegodišnjeg stručnog usavršavanja u oblasti psihijatrije, psihoterapije, procedura ranih intervencija i u svom radu primenjujemo integrativni model. Specifičnost našeg pristupa u prevenciji i tretmanu problema mentalnog zdravlja je povezivanje procedura „konvencionalne“ psihijatrije sa prinicipima nutritivne psihijatrije.

Play Video
kvalitetna nega za decu i adolescente

Kvalitetna briga i podrška

Ordinacija Dr Antin Pavlović je mesto gde svako dete, mlad čovek i roditelj kroz integrativni i celovit pristup dobija profesionalni savet, podsticaj, usmerenje, lepu reč i stručnu brigu o mentalnom zdravlju i razvoju.

Dijagnostika i različiti terapijski modaliteti raspoloživi su deci sa – problemima iz autističnog spektra, deci sa problemima pažnje i hiperaktivnosti (ADHD), usporenog govorno – jezičkog i psihomotornog razvoja, deci koja imaju poteškoće u izgovaranju glasova, tikove ili mucanje.

Ordinacija Dr Antin Pavlović, omogućava i podršku kod poteškoća u učenju i savladavanju školskih veština, disleksije, disgrafije, kao i prevenciju školskog neuspeha.

Naše psihoterapijske i psihijatrijske usluge usmerene su i ka adolescentima, u cilju pomoći mladim ljudima da lakše prođu kroz ovaj izazovan životni period.

U tom smislu bavimo se problemima koji obuhvataju: poremećaje raspoloženja (DEPRESIJA, BIPOLARNI AFEKTIVNI POREMEĆAJ), ANKSIOZNOST, NAPADE PANIKE, ADOLESCENTNU KRIZU , poremećaje ishrane, PSIHOZE.

Šta nudimo

Izađimo zajedno na pravi put

PREGLED DEČIJEG I ADOLESCENTOG PSIHIJATRA
Skoro svako dete ili tinejdžer susreće se sa različitim izazovima u periodu odrastanja...
PSIHOTERAPIJA
Psihoterapija je način lečenja određenih smetnji, stanja ili poremećaja mentalnog zdravlja i podrazumeva razgovor sa psihijatrom, psihologom ili drugim stručnjakom koji...
PSIHOLOG
U sagledavanju celovite slike o detetu i adolescentu neizostavni deo tima svake profesionalne ordinacije je i psiholog...
GRUPNA PSIHOTERAPIJA SA ADOLESCENTIMA
Grupna psihoterapija sa adolescentima predstavlja značajnu terapijsku tehniku u pristupu i lečenju širokog spektra...
LOGOPEDSKI
TRETMAN
Logoped procenjuje govorno-jezički status deteta...
SAVETODAVNI RAD SA RODITELJIMA
Pedagoško savetovanje stavlja akcenat na probleme vezane za vaspitanje...
Principi našeg rada

Idemo polako do cilja

Svaka istinska promena počinje unutar nas.

Konsultacije

Korak broj 1

1

Konstatujemo problem

Korak broj 2

2

Idemo zajedno do rešenja

Korak broj 3

3

Naš tim

avatar

Naš tim je mala zajednica velikih ideja. Svako od nas donosi jedinstvene veštine i strast ka cilju. Kroz saradnju i podršku ostvarujemo ciljeve i prevazilazimo izazove.

Zašto odabrati nas

Volimo svoju profesiju

Ordinacija Dr Antin Pavlović je mesto gde svako dete, mlad čovek i roditelj kroz integrativni i celovit pristup dobija profesionalni savet, podsticaj, usmerenje, lepu reč i stručnu brigu o mentalnom zdravlju i razvoju.

Poverljivost
Pouzdanost
Sigurno i podržavajuće okruženje

Nema lepšeg zadatka nego što je omogućiti nekome razvitak, pomoći čoveku u njegovoj težnji za usponom.

Ivo Andrić

Ukoliko imate problem u kojem mi možemo da pomognemo, slobodno nas kontaktirajte.

iskustva

Šta kažu o nama

Zadovoljni pacijenti