Psiholog

psiholog

Kvalitetna usluga

U sagledavanju celovite slike o detetu i adolescentu neizostavni deo tima svake profesionalne ordinacije je i psiholog koji kroz primenu različitih standardizovanih testova i uputnika obavlja psihološku dijagnostiku koja podrazumeva procenu intelektualnih sposobnosti, procenu socio-emocionalne zrelosti ili ako govorimo o uzrastu do 3 godine procenjuje nivo psihomotornog razvoja.

Pacijenata
0 +

Šta radimo

U adolescentnoj dobi primenjuje i testove ličnosti koji ispituju crte ličnosti,motive, interese,psihopatološke tendence i mehanizme odbrane. Psiholozi u našoj ordinaciji su edukovani u i oblasti psihoterapije te se bave i psihoterapijskim i savetodavnim radom.

Naša vrednost

Kvalitetna nega od kvalitetnih stručnjaka

Tu smo da zajedno napredujemo!

Vizija

1

Misija

2

Moto

3