Program dodatne podrške u učenju

Program dodatne podrške u učenju

Kvalitetna usluga

U današnjem svetu, izazovi s kojima se susreću deca u procesu učenja i razvoja sve su brojniji i složeniji. Njihov emocionalni, mentalni i socijalni razvoj često zahteva dodatnu pažnju i podršku kako bi postigli svoj puni potencijal. Specijalistička ordinacija dečije i adolescentne psihijatrije Dr Antin Pavlović, osmišljena je kao sigurno mesto gde deca mogu pronaći podršku i resurse potrebne za uspešan akademski i emocionalni napredak.

Pacijenata
0 +

Šta radimo

Specijalistička ordinacija Dr. Antin Pavlović nudi specifično prilagođene programe podrške u učenju za decu. Naš cilj je pružiti sveobuhvatnu brigu i podršku kako bismo im pomogli da prevaziđu izazove s kojima se suočavaju u školi i svakodnevnom životu. Ovaj program je dizajniran kako bi se obraćala pažnja na njihove jedinstvene potrebe i omogućila im se sigurna sredina za izražavanje svojih osećanja i briga.

Koraci po dolasku u ordinaciju:

  1. Inicijalna procena: Nakon dolaska u ordinaciju svako dete prolazi kroz inicijalnu procenu koja uključuje intervju sa Dr. Antin Pavlović ili drugim stručnim članom tima. Cilj ovog koraka je razumevanje trenutnih izazova, potreba i ciljeva deteta.

  2. Planiranje tretmana: Na osnovu inicijalne procene pravi se individualizovan plan tretmana. Ovaj plan uključuje strategije za podršku u učenju, kao i terapijske intervencije koje se mogu primeniti kako bi se ojačala emocionalna dobrobit deteta.

  3. Sesije podrške: Deca redovno dolaze na sesije podrške gde rade sa stručnim timom na prevazilaženju svojih izazova. Ove sesije mogu uključivati terapijske razgovore, veštine za upravljanje stresom, tehnike učenja i druge relevantne aktivnosti.

  4. Praćenje i prilagođavanje: Napredak deteta pažljivo se prati tokom vremena, i plan tretmana se prilagođava prema potrebama. Cilj je postići stabilnost i napredak u akademskim i emocionalnim aspektima života.

  5. Saradnja sa roditeljima: Ordinacija aktivno sarađuje sa roditeljima kako bi osigurala kohezivnu podršku kod kuće i u školi. Edukacija i resursi su takođe dostupni roditeljima kako bi se osnažili da bolje razumeju i podrže svoje dete.

Specijalistička ordinacija dečije psihijatrije Dr. Antin Pavlović posvećena je pružanju pažljive i stručne podrške kako bi se svako dete osećalo podržano u svom procesu učenja i razvoja. Naš cilj je da im pomognemo da rastu kao srećni, zdravi i uspešni pojedinci.

Naša vrednost

Kvalitetna nega od kvalitetnih stručnjaka

Tu smo da zajedno napredujemo!

Vizija

1

Misija

2

Moto

3