Grupna psihoterapija sa adolescentima

GRUPNA PSIHOTERAPIJA SA ADOLESCENTIMA

Kvalitetna usluga

Grupna psihoterapija sa adolescentima predstavlja značajnu terapijsku tehniku u pristupu i lečenju širokog spektra poremećaja i teškoća s kojima se susreću adolescenti.

Adolescencija je najdelikatnija životna faza jer predstavlja ”prelaz” iz dečje u perspektivu odraslog. Mladi se u ovoj fazi suočavaju sa brzim i intenzivnim promenama, kako svog telesnog izgleda i pobuđenim seksualnim potrebama, tako i u kreiranju identiteta i preispitivanju dotadašnjih obično preuzetih stavova o bitnim životnim pitanjima, što može dovoditi do burnih sukoba sa roditeljima i okolinom. Sve promene kod adolescenta imaju za cilj integraciju svega što se odvijalo u ranijim razvojim fazama i izgrađivanje pouzdanog i stabilnog osećanja identiteta.

Pacijenata
0 +

Šta radimo

Ono što je kod grupne psihoterapije jedinstveno i posebno značajno za adolescente je da ona predstavlja jedan socijalni mikrokosmos – grupa daje mogućnost da u sigurnoj atmosferi, u živom odnosu, osveste stare obrasce i isprobaju nove načine ponašanja, da vežbaju svoje socijalne veštine, toleranciju na različitost, da uče da ostvaruju duboke, intimne i smislene veze sa drugim ljudima, da osete povezanost sa onima koji imaju slične probleme , da razviju osetljivost za potrebe i osećanja drugih, odgovornost za sebe i druge, da nauče da izražavaju emocije na zdrav i konstruktivan način.

Svaki član grupe govori ili otkriva intimne informacije o sebi samo u onoj meri u kojoj je njemu samom prihvatljivo. Naravno, što je osoba spremnija da se uključi, bude otvorena i učestvu aktivno u grupi, veći je benefit terapije. Grupa svojim članovima garantuje diskreciju. Poverljivost je važna zbog toga što daje slobodu članovima da na grupi iznesu teme koje su za njih duboko intimne i da na njima rade. Grupna terapija koju primenjujemo u našoj ordinaciji je integrativnog tipa.

Naša vrednost

Kvalitetna nega od kvalitetnih stručnjaka

Tu smo da zajedno napredujemo!

Vizija

1

Misija

2

Moto

3