Radionice socijalnih veština za decu i adolescentne

RADIONICE SOCIJALNIH VEŠTINA ZA DECU I ADOLESCENTNE

Kvalitetna usluga

U današnjem svetu razvoj socijalnih veština ključan je za uspešan interpersonalni odnos i dobrobit dece i adolescenata. Dr Antin Pavlović, specijalista dečije i adolescentne psihijatrije, nudi specijalizovane radionice koje im pomažu da razviju ove veštine na efikasan i zabavan način.

Pacijenata
0 +

Šta radimo

Specijalistička ordinacija Dr. Antin Pavlović, posvećena je pružanju deci i adolescentima prilike za unapređenje njihovih socijalnih veština. Radionice koje nudimo su dizajnirane kako bi se fokusirale na različite aspekte socijalnih interakcija, uključujući komunikaciju, empatiju, rešavanje konflikata i još mnogo toga.

Koraci tokom radionica socijalnih veština:

  1. Procena socijalnih veština: Na početku, deca i adolescenti prolaze kroz procenu svojih trenutnih socijalnih veština. Ovo nam pomaže da razumemo njihove jake strane i oblasti koje zahtevaju unapređenje.

  2. Individualizovani plan: Na osnovu procene, razvija se individualizovan plan za svako dete ili adolescenta. Ovaj plan određuje ciljeve koje želimo postići tokom radionica.

  3. Radionice: Radionice se održavaju redovno, a fokusirane su na vežbanje konkretnih socijalnih veština. Aktivnosti uključuju uloge, simulacije situacija, diskusije i igre koje podstiču razvoj veština.

  4. Praćenje napretka: Napredak se pažljivo prati tokom radionica, a deca i adolescenti dobijaju povratne informacije o svojim dostignućima i oblastima koje treba dalje razvijati.

  5. Saradnja sa roditeljima: Roditelji su važni partneri u ovom procesu. Redovno se komunicira sa roditeljima kako bi se obezbedila podrška kod kuće i integrisale naučene veštine u svakodnevni život.

  6. Poboljšana samopouzdanja i odnosi: Kroz ove radionice deca i adolescenti stiču veštine koje im pomažu da razviju bolje samopouzdanje, uspešnije komunikacione veštine i pozitivnije interpersonalne odnose.

Radionice socijalnih veština koje pruža naša ordinacija pomažu deci i adolescentima da razviju ključne veštine koje će im biti od koristi tokom celog života. Naš cilj je da im pružimo alate za uspešno interagovanje sa drugima i izgradnju zdravih odnosa.

Naša vrednost

Kvalitetna nega od kvalitetnih stručnjaka

Tu smo da zajedno napredujemo!

Vizija

1

Misija

2

Moto

3