Tretman disleksije i disgrafije

tretman disleksije i disgrafije

Kvalitetna usluga

U današnjem svetu disleksija i disgrafija su izazovi s kojima se mnoga deca suočavaju u procesu učenja. Dr Antin Pavlović, specijalista dečije i adolescentne psihijatrije ima posvećenu ordinaciju koja pruža podršku i tretman za decu koja se bore sa ovim specifičnim teškoćama.

Pacijenata
0 +

Šta radimo

Ordinacija Dr. Antin Pavlović pruža specijalizovan tretman za decu koja pate od disleksije i disgrafije. Naš cilj je da pomognemo deci da prevaziđu ove izazove i razviju veštine čitanja i pisanja kako bi postigla svoj puni akademski potencijal. Naš program tretmana je prilagođen svakom detetu kako bi se zadovoljile njihove jedinstvene potrebe.

Koraci po dolasku u ordinaciju:

  1. Evaluacija i dijagnoza: Prvi korak je temeljna evaluacija koja uključuje testiranje i procenu detetovih veština čitanja i pisanja. Postavljamo preciznu dijagnozu kako bi razumeli specifične izazove s kojima se dete suočava.

  2. Individualizovan plan tretmana: Na osnovu dijagnoze pravi se individualizovan plan tretmana. Ovaj plan će sadržavati različite terapeutske metode i strategije koje će pomoći detetu da razvije svoje čitalačke i pisačke veštine.

  3. Terapijske sesije: Dete će redovno dolaziti na terapijske sesije gde će raditi sa stručnim timom. Sesije će se fokusirati na vežbanje tehnika čitanja i pisanja, kao i na razvoj samopouzdanja i motivacije za učenje.

  4. Saradnja sa roditeljima: Roditelji su ključni partneri u tretmanu. Ordinacija će pružiti podršku i resurse roditeljima kako bi pomogli detetu da vežba veštine kod kuće i stvore podržavajuće okruženje.

  5. Praćenje napretka: Napredak deteta će se redovno pratiti, a plan tretmana će se prilagođavati prema potrebama. Cilj je postići napredak u veštinama čitanja i pisanja, kao i poboljšati samopouzdanje deteta.

Naša ordinacija je posvećena pružanju stručne i pažljive podrške deci koja se suočavaju sa disleksijom i disgrafijom. Naš cilj je da pomognemo svakom detetu da razvije svoje potencijale i postigne uspeh u školi i životu.

Naša vrednost

Kvalitetna nega od kvalitetnih stručnjaka

Tu smo da zajedno napredujemo!

Vizija

1

Misija

2

Moto

3