LOGO

Pregled dečijeg i adolescentog psihijatra

PREGLED DEČIJEG I ADOLESCENTOG PSIHIJATRA

Kvalitetna usluga

Skoro svako dete ili tinejdžer susreće se sa različitim izazovima u periodu odrastanja. Brojni razlozi mogu
dete učiniti napetim, neraspoloženim, zabrinutim, mogu izazvati poremećaj u ishrani ili probleme u
odnosima kod kuće ili u školi. Kada se dete ili adolescent suoči sa teškoćama, često nije u stanju da se samostalno nosi sa tim, te je važno prepoznati na vreme i potražiti profesionalnu pomoć dečijeg i adolescentnog psihijatra.

0 +
Pacijenata

Šta radimo

Tokom pregleda psihijatar obično razgovara sa detetom ili adolescentom i roditeljima o trenutnom
problemu , ali i o detetovom predhodnom zdravlju i ponašanju. Sa decom se pored razgovora koriste i
druge tehnike – igra, crtež, fantazija. Često pitamo i kako se slažu članovi porodice , kako problem utiče
na njih i kako oni utiču na problem.

Nakon toga se predlaže individualni plan tretmana koji ima različite modalitete:


 Roditelji se upoznaju na koji način oni mogu da utiču na normalan razvoj i biti efektivniji u
roditeljstvu


 Predlaže se aktivnost ili edukativni stimulativni program za dete i/ili edukaciju roditelja, koja će
podržati procese normalnog razvoja deteta i porodice


 Sprovodi se savetovanje sa ciljem pomoći detetu i roditeljima u različitim stresnim životnim
situacijama ili teškoćama nastalim zbog dečjeg temperamenta
 Preporučuje se specifičan psihijatrijski tretman ukoliko se pregledom ustanovi postojanje
psihijatrijskog poremećaja


 Za stariju decu i adolescente predlaže se kontinuirana indivdualna psihoterapija


 Preporučuje se porodična psihoterapija ukoliko se pregledom utvrdi povezanost simptoma sa
porodičnom disfunkcionalnošću ili lošim postupanjem prema detetu

Naša vrednost

Kvalitetna nega od kvalitetnih stručnjaka

Tu smo da zajedno napredujemo!

Vizija

1

Misija

2

Moto

3