Logopedski tretman

LOGOPEDSKI TRETMAN

Kvalitetna usluga

Logoped procenjuje govorno-jezički status deteta, odnosno daje procenu receptivnog i ekspresivnog govora (da li je dete progovorilo, da li razume naloge koji mu se zadaju). Pored toga, logoped procenjuje artikulaciju ( da li dete pravilno izgovara određene glasove) kao i grafomotorne sposobnosti odnosno da li dete pravilno drži olovku, da li ostavlja adekvatan trag olovke na papiru,a ako se radi o predškolskom ili školskom detetu bavi se procenom pisanja, čitanja, prepričavanja.

Pacijenata
0 +

Šta radimo

Nakon odgovarajuće logopedske procene, roditeljima se iznosi mišljenje, dijagnoza kao i predlog tretmana.

Zavisno od potrebe deteta, logoped radi na bogaćenju rečnika, na funkcionalnoj upotrebi reči, na razumevanju govora i na mnogim drugim aspektima govora. U to spada i rad sa predškolskom i školskom decom koji podrazumeva rad na grafomotorici, pisanju, čitanju, razvoju fonemskog sluha, analizi i sintezi glasova u reči i mnogi drugi aspekti koji podrazumevaju školsko gradivo. Pošto su govor i mišljenje povezani, rad logopeda nekada prevazilazi granice onoga što se definiše kao razvoj govora, već uključuje i rad na opštem osposobljavanju deteta za razne životne situacije.

Naša vrednost

Kvalitetna nega od kvalitetnih stručnjaka

Tu smo da zajedno napredujemo!

Vizija

1

Misija

2

Moto

3

Radno vreme
Ponedeljak - Petak 9:00h – 17:00h
Vikend - po dogovoru

Zakažite termin

Pošaljite nam informacije i naš tim će vam odgovoriti u najkraćem mogućem roku.