Dijagnostika i tretman ADHD kod odraslih

DIJAGNOSTIKA I TRETMAN ADHD KOD ODRASLIH

Kvalitetna usluga

Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) ili poremećaj pažnje i hiperaktivnosti nije ograničen samo na detinjstvo. Mnogi odrasli takođe mogu iskusiti simptome ADHD-a, iako se oni mogu manifestovati na drugačije načine nego kod dece. Dr Antin Pavlović, specijalista dečije i adolescentne psihijatrije pruža stručnu dijagnostiku i tretman za odrasle osobe koje se bore sa ADHD-om.

Pacijenata
0 +

Šta radimo

Naša ordinacija nudi sveobuhvatnu dijagnostiku i tretman za ADHD kod odraslih. Naš cilj je pomoći odraslim osobama da bolje razumeju svoje simptome i razviju strategije za upravljanje njima, kako bi poboljšali kvalitet svog života i postigli svoj puni potencijal.

Koraci u dijagnostici i tretmanu ADHD-a kod odraslih:

  1. Početna procena: Prvi korak je inicijalna procena gde se obavlja razgovor sa pacijentom kako bi se razumele njihove simptome i životne okolnosti. Ovaj razgovor pomaže u postavljanju početne sumnje na ADHD.

  2. Dijagnostički testovi: Nakon inicijalne procene pacijent može biti upućen na niz dijagnostičkih testova kako bi se potvrdila prisutnost ADHD-a. Ovi testovi obuhvataju neuropsihološke testove, evaluaciju pažnje, hiperaktivnosti i druge relevantne metode.

  3. Postavljanje dijagnoze: Na osnovu rezultata dijagnostičkih testova i kliničke procene postavlja se zvanična dijagnoza ADHD-a. Ovaj korak je ključan kako bi se razumeo specifičan tip ADHD-a i pristupio odgovarajućem tretmanu.

  4. Tretman i terapijske sesije: Nakon postavljanja dijagnoze,  razvija se individualizovan plan tretmana. Ovaj plan može uključivati terapijske sesije za razvoj veština za upravljanje simptomima, kao i medicinsku terapiju, ako je to potrebno.

  5. Praćenje i prilagođavanje: Napredak pacijenta se redovno prati, a plan tretmana se prilagođava prema potrebama. Cilj je postići bolje upravljanje simptomima i poboljšati svakodnevno funkcionisanje.

  6. Edukacija i podrška: Pacijenti dobijaju edukaciju o ADHD-u i strategijama za upravljanje simptomima. Takođe pružamo podršku u obliku saveta i resursa kako bi se olakšao život sa ADHD-om.

Specijalistička ordinacija Dr. Antin Pavlović, posvećena je pružanju stručne podrške odraslim osobama koje se suočavaju sa ADHD-om. Naš cilj je da im pomognemo da razumeju svoje izazove i razviju veštine za uspešno upravljanje njima.

Naša vrednost

Kvalitetna nega od kvalitetnih stručnjaka

Tu smo da zajedno napredujemo!

Vizija

1

Misija

2

Moto

3