Dr Tijana Antin Pavlović

Biografija

Dr Tijana Antin Pavlović je specijalista dečije i adolescentne psihijatrije. Osnovne i specijalističke studije je završila na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Nakon sedmogodišnjeg rada u psihijatrijskoj ordinaciji „Dr Selaković“ 2018. godine osniva sopstvenu privatnu praksu – ordinaciju iz oblasti dečije i adolescentne psihijatrije „Dr Antin Pavlović“ koja je specijalizovana za prevenciju, dijagnostiku i terapiju različitih problema mentalnog zdravlja dece i mladih.

Integrativni i holistički pristup dr Tijane Antin Pavlović obuhvata razvojne probleme ( Poremećaj autističnog spektra, Poremećaj pažnje i hiperaktivnosti (ADHD) kod dece i odraslih, usporen govorno – jezičk i psihomotorn razvoj) , ali je usmerena I na anksiozne poremećaje, depresiju, poremećaje ishrane, poremećaj ponašanja ,psihotične poremećaje i druge probleme mentalnog zdravlja kod dece i adolescenata.

Autor je i koautor radova na temu značaja biomedicinskih intervencija i suplementacije kod razvojnih poremećaja, o uticaju medicinskih komorbidnih stanja na ponašanje i funkcionisanje osoba sa premećajem iz autističnog spektra,o principima nutritivne psihijatrije koji su prezentovani na konferencijama u zemlji i inostranstvu.

Aktivno se usavršava na domaćim i međunarodnim kongresima. Član je domaćih i međunarodnih organizacija : Lekarska komora Srbije, Društvo za dečju i adolescentnu psihijatriju i srodne struke Srbije (DEAPS), Međunarodna asocijacija za dečiju i adolescentnu psihijatriju i srodne profesije ((IACAPAP)

Ujedinjeni u cilju pružanja najbolje brige i podrške, mi smo snaga koja čini čuda.

Ukoliko imate problem u kojem mi možemo da pomognemo, slobodno nas kontaktirajte.